Oferta

Szkolenia szyte na miarę potrzeb

„Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkurencji może być jedyną długotrwałą przewagą, jaką nad nimi posiadasz”
Arie de Gaus

Każda firma ma swój specyficzny charakter, historię, wizję przyszłości, mocne punkty i obszary potrzebujące rozwoju. Aby szkolenie przyniosło oczekiwane efekty i przyczyniło się do wzrostu jakości i zysku, powinno być oparte na badaniu potrzeb firmy oraz celu jaki chce firma osiągnąć.

W naszej ofercie proponujemy szkolenia i działania dopasowane do potrzeb danej firmy.

Korzyści

 • Wzrost jakości i efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – w dzisiejszym świecie nie tylko intensywnie rozwija się technologia, szybkiemu rozwojowi podlega także wiedza z zakresu zarządzania ludźmi. Nowe pokolenia oczekują podejścia dopasowanego do ich wartości, talentu, możliwości rozwoju.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku pracy – firmy nie tylko rywalizują poprzez oferowane produkty, ale także poprzez jakość proponowanych warunków pracy i rozwoju. W ten sposób mogą przyciągać i zatrzymywać specjalistów, którzy w efekcie będą kształtować markę i zyski firmy.
 • Wzrost jakości relacji z klientami – klienci kupują od firmy najpierw jej osobowość i markę, następnie formę obsługi, a na końcu produkt. Przy dużej konkurencyjności produktów, może podwyższać swoja wartość poprzez budowanie relacji z klientem i jakość obsługi.
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu – człowiek spędza w pracy wiele godzin swojego życia. W związku z tym firma to nie tylko świadczenie wzajemnych usług –praca – płaca, produkt – cena. Firma w sposób świadomy bądź nieświadomy kształtuje osobowość człowieka, jego rozwój, poglądy, a także wpływa na środowisko społeczne w regionie.
 • Redukowanie kosztów i strat wynikających z reklamacji, stresu i wypalenia zawodowego, rotacji pracowników.

SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH W BIZNESIE

Osobowość człowieka oraz jego kompetencje psychologiczne (miękkie) obok kompetencji zawodowych (twardych) są fundamentem do sukcesu w biznesie.

Do podstawowych umiejętności miękkich należą:

 • inteligencja emocjonalna – sztuka zarządzania emocjami własnymi i innych
 • komunikacja i budowanie pozytywnych relacji
 • umiejętność perswazji i negocjacji
 • umiejętność współpracy zespołowej i zarządzania zespołem
 • kreatywność i innowacyjność

Szkolenia

Proponowane szkolenia dla firm:

 • Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji w biznesie
 • Asertywność w biznesie
 • Budowanie zespołu i rozwijanie współpracy grupowej
 • Efektywne zarządzanie zespołem
 • Sztuka motywacji, inspiracji i zaangażowania
 • Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami własnymi i emocjami zespołu
 • Autorytet i kompetencje lidera
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje
 • Zarządzanie poziomem stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Coaching i mentoring w organizacji
 • Zarządzanie zmianą – od kreatywności do innowacji
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Work – life balance
 • Sesje coachingu biznesowego

Programy powyższych szkoleń (moduły szkoleniowe, ćwiczenia, gry symulacyjne, studium przypadku) są dopasowywane do specyfiki danej firmy w oparciu o badanie potrzeb i strategie rozwoju firmy.

Trener

Beata Woźniak – trener umiejętności psychologicznych w biznesie, coach. Od kilkunastu lat zajmuję się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuję się w budowaniu relacji i zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniem konfliktów i strategiami negocjacyjnymi, zarządzaniem zespołami, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym. Jestem praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału ludzkiego.

Moimi klientami m.in. byli: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy IT, firmy farmaceutyczne, firmy usługowe, hotele, branża HoReCa, ministerstwo rozwoju regionalnego, ministerstwo zdrowia, uczelnie wyższe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe.

Moja pasją jest człowiek i jego potencjał, dawanie ludziom skrzydeł i uczenie ich jak osiągać cel.

Cennik

Cena szkolenia jest ustalana indywidualnie z firmą i zależy od ilości dni szkoleniowych, osób zgłoszonych na szkolenie oraz usług dodatkowych takich jak catering.

W ramach szkoleń realizowanych w salach szkoleniowych MC2 zapewniamy serwis kawowy, materiały szkoleniowe do ćwiczeń warsztatowych oraz materiały merytoryczne dla uczestników szkolenia.